Dự án nổi bật
Nhân sự
LÊ THANH TY

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Chủ Tịch


NGUYỄN ĐỨC ANH

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Giám đốc Thiết Kế


DƯƠNG LINH

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Giám đốc Kinh Doanh


VÕ MINH TRÍ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ks Xây Xựng

ĐẶNG ANH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ

Quản Lý Vật Tư

NGUYỄN PHÚC HẬU

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ ME