Dự án nổi bật
Nhân sự
LÊ THANH TY

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

CHỦ TỊCH & TỔNG GIÁM ĐỐC 


KTS NGUYỄN ĐỨC ANH

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KGM VIETNAM

PHỤ TRÁCH THIẾT KẾ

DƯƠNG LINH

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KGM VIETNAM

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH & KINH DOANH

Ks VÕ MINH TRÍ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kts LƯU THÁI CHƯƠNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kts NGUYỄN TRƯƠNG LUÂN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẶNG ANH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ

PHAN THỊ NGỌC HIỀN

TRƯỞNG PHÒNG NỘI THẤT